Annons

Blåhammaren: Nytt kök och boendelängan rivs

Nu anpassas Blåhammarens fjällstation till ett förändrat serviceutbud utan restaurang och med färre bäddar. När stationen öppnar i slutet av februari ska ett nytt provisoriskt gästkök finnas på plats, och rivningen av en boendelänga pågå.

I huvudbyggnaden ska ett nytt kök byggas och en länga rivas.

Efter beslutet att halvera antalet sängplatser på Blåhammarens fjällstation i Jämtlandsfjällen rivs nu en del av stationens huvudbyggnad. Neddragningen ingår i höstens överenskommelse med samebyarna i området – som i sin tur var en förutsättning för ett förlängt arrendeavtal för den statliga mark som majoriteten av STF:s anläggningar står på i Jämtlands- och Härjedalsfjällen. Målet är att få ner antalet besökare för att minska störningarna på rennäringen.

En grävskopa är nu på plats uppe vid stationen och rivningen av bostadsflygeln, en tillbyggnad till huvudhuset, kommer att påbörjas så snart förhållandena så tillåter, förklarar STF:s fastighetschef Håkan Andersson. Förhoppningen är att arbetet ska vara avslutat senast den sista mars.

– Vi kommer att sätta igång när vi kan. Vi har bara dispens att köra motorfordon i området från januari till och med mars, så vi kan inte vänta. Ska vi göra arbetet under en annan del av året behöver vi flyga in och ut material och det gynnar ju ingen, allra minst rennäringen.

För att underlätta för årets gäster kommer också ett provisoriskt gästkök att inrättas i huvudbyggnaden. Det blir ett komplement till det mindre gästkök som i dag ryms i annexet där de kvarvarande 30 bäddarna finns.

– Det provisoriska köket ska vara klar när Blåhammaren öppnar för vintern, men rivningsarbetet kommer att pågå, förklarar Håkan Andersson.

– Efter årets sommarsäsong kommer vi att påbörja ombyggnaden av huvudbyggnaden. Där ska bli ett nytt permanent och större gästkök, anpassat till det nya antalet gäster, och en större butik än den som finns i dag. På sikt ska också en del av personalboendet rivas.

I arrendeavtalet som Länsstyrelsen i Jämtland beviljade i höstas ingår också en avveckling av STF-stugan Gåsen. Den kommer inte att öppna när vintersäsongen drar igång i februari, däremot kommer ett obemannat säkerhetsrum att vara tillgängligt.

– Där ska inga rivningar att göras i år, vi kommer att ha fullt upp ändå, säger Håkan Andersson.

Stängningen av Gåsen har överklagats av Fjällräddarnas riksorganisation till regeringen som ännu inte har tagit något beslut i frågan. Fjällräddningen anser att säkerheten äventyras om stugan, som ligger som en nod mellan flera vandrings- och skidleder, stängs.

Läs mer:

STF-vinter i Jämtland/Härjedalen – det här gäller

Vad händer i Jämtlandsfjällen i vinter?