Annons

"Coronan en stor utmaning för STF och svensk turism"

Föreningens generalsekreterare uppmanar till stöd och förståelse.

Magnus Ling, STF.

Hela samhället berörs av det pågående  coronautbrottet  och jag tror att vi alla brottas med att förstå vidden av allt som händer. Min och hela Svenska Turistföreningens prioritet är nu omsorgen om våra medlemmar, gäster, värdar och all personal. Samtidigt kämpar vi för att rädda STF:s verksamhet från att helt raderas ut.

När en stor del av samhället plötsligt slutar att resa är det inom turism- och besöksnäringen som det får omedelbara och riktigt stora effekter. En viktig del av STF, och en förutsättning för att kunna upptäcka Sverige, är våra boenden runt om i landet. Många av dessa drivs av småföretagare som har valt att vara en del av STF. De kämpar just nu för sin verksamhets överlevnad. Överlag så kämpar alla som arbetar inom STF just nu för att få så mycket som möjligt att fungera, att hinna svara på alla frågor från gäster och medlemmar och sist men inte minst ta svåra, men helt nödvändiga beslut. STF är en av Sveriges största ideella föreningar och vår verksamhet finansieras huvudsakligen av intäkter från våra boenden samt medlemsintäkter. De förstnämnda är i det närmaste obefintliga just nu. Vi har en bred och mångfacetterad verksamhet, utvecklad för att på bästa sätt möjliggöra för så många som möjligt att upptäcka Sverige hållbart. Bredden, som i de flesta lägen är vår stora tillgång, är nu det som gör att vi drabbas extra hårt. Coronautbrottet har ställt oss inför en rad stora utmaningar som får allvarliga effekter för STF och vår ekonomi. Och fler utmaningar lär komma. Vi har därför med omedelbar verkan ställt in alla investeringar och inköp som inte är absolut verksamhetskritiska. Välbehövliga fastighetsprojekt får skjutas på framtiden och dugnadsuppdrag som fantastiska ideella krafter skulle genomföra får pausas på grund av att vi inte kan dra på oss materialkostnaderna just nu. Vi kommer att behöva permittera och säga upp personal, och det här är bara några av alla de saker vi tvingas göra just nu.

”Jag är fast och fullt övertygad om att vi kommer att lösa det här – tillsammans”

Vi måste nu göra allt vi kan för att STF, vår 135-åriga förening, skall överleva. Vi vill kunna fortsätta göra det möjligt för människor att upptäcka Sverige. Då behövs boenden. Då behövs ideella eldsjälar som fortsätter guida till nya upptäckter. Då behövs människor som kommer och bor hos oss.

Våra boenden, lokalavdelningar och ideella eldsjälar gör det möjligt för människor att få tillgång till ett rikt friluftsliv och natur- och kulturupplevelser. Varje dag. Just i dessa dagar är det kanske viktigare än någonsin. Många längtar efter att komma ut i naturen. Många drömmer om sommar och nyhetssändningar fria från ord som kris och virus. Jag, precis som alla andra, längtar efter den tid när vi kan lägga covid-19 bakom oss. Men först måste vi tillsammans se till att Sveriges turismaktörer som förser hela vårt land med boenden, måltider och upplevelser överlever.  Så länge det är säkert för dig och din omgivning måste vi fortsätta att upptäcka vår närmiljö. Det kanske är nu vi tar tillfället i akt att svemestra på vår egen hemort. Ett välkommet avbrott för många vars hem blivit kontor. Och ett välkommet tillskott för en näring i kris.

Vi behöver stöttning från våra medlemmar och gäster. På en mängd olika sätt. Vi behöver dig. Vi har en utmanande tid framför oss, men jag är fast och fullt övertygad om att vi kommer att lösa det här – tillsammans. Du kommer att få mer information löpande om vad vi gör och vad du kan göra för att stötta.

Tillsammans gör vi det möjligt för fler att upptäcka Sverige, idag och i framtiden!

Magnus Ling
Generalsekreterare på Svenska Turistföreningen

För senaste information – se STF:s hemsida .