Annons

Lite pengar till skötsel men mer natur att skydda: "Hur har regeringen tänkt?"

Inte alls tillräckligt med pengar för underhåll av naturreservat och nationalparker. Men mer för att köpa in ytterligare skyddad natur. STF:s generalsekreterare får inte regeringens budget att gå ihop.

Det blev ingen rejäl uppräkning av pengar till att ta hand om skyddade naturområden när regeringens höstbudget presenterades i dag. Förra året nästan halverades budgeten för skötsel av naturreservat och nationalparker, från 2,1 till 1,1 miljarder kronor. Detta väckte kritik från många håll. Länsstyrelser landet runt konstaterade i somras att pengarna inte räckte till att laga trasiga spänger och vindskydd eller tömma alla dass och soptunnor. STF:s skrev ett öppet brev till miljöministern, med krav om en ordentlig höjning av naturbudgeten 2024, som fick närmare 65 000 namnunderskrifter. Men i höstens budget höjs skötselanslagen bara marginellt och i ett pressmeddelande vädrar föreningen sin besvikelse – och nya farhågor.

I budgeten aviserar nämligen regeringen att den vill satsa 500 miljoner kronor per år de kommande tre åren för att skydda mer värdefull natur, det vill säga köpa in mer mark och ersätta markägare.

– Vi förstår helt enkelt inte hur regeringen tänkt, skriver STF:s generalsekreterare Maria Ros Hjelm.

– Inför 2023 halverades skötselbudgeten och nu justeras den upp med 7 procent samtidigt som man satsar på att köpa in mer värdefull natur att skydda. Det är ett mysterium hur länsstyrelserna ska kunna ta hand om ännu fler naturreservat med mindre pengar.

Läs hela pressmeddelandet här.