Annons

Lättare för medlemmar att samåka med ny app

Vem vill åka med en STF-are till Falun? Kanske en medlem i Naturskyddsföreningen. Nu får de stora friluftsorganisationerna en gemensamsam digital plattform för samåkning.

Fyll bilen med föreningsmedlemmar.
Foto: Mikael Svensson/Johnér

Kan medlemmar i olika frilufts- och naturorganisationer hitta varandra och dela bil på resan till aktiviter och resmål? Det tror organisationen Skjutsgruppen som utvecklat en digital plattform där resenärer och bilförare kan matcha. Den bilförare som har plats över lägger ut ett erbjudande om samåkning, och den resenär som ska till en viss destination efterfrågar plats. I ett nytt samarbete deltar nu Friluftsfrämjande, Naturskyddsföreningen – och nu i vår även STF – på en egen kostnadsfri digital plattform där resenärer som ska till och från samma plats kan hitta varandra. STF kommer med i samarbetet lagom till påsk och fler aktörer, bland annat Scouterna, är på väg in. Redan i dag har de anslutna organisationerna en sammanlagd medlemsbas på över en halv miljon potentiella samåkare.

– Det är viktigt att det blir ett tillräckligt stort underlag för att en sådan här tjänst ska fungera bra, konstaterar Sara Berggren som arbetar med hållbart resande på STF.

Att varje samåkare loggar in via sin förenings webbsida kan också göra att fler känner sig trygga med att hoppa in i en bil med någon de inte känner.

– Tillit är viktigt för att samåkning ska ses som ett bra alternativ. Och bara det att man är med i samma förening eller en annan förening som man känner till, ökar tilliten, konstaterar Sara Berggren.

Hitta din samåkning här.

Mer om samåkning

  • Samåkning ska enligt en statlig utredning från 2016 vara en ”icke vinstdrivande aktivitet”.
  • Resenärerna kommer själva överens om hur de delar på kostnaderna.
  • Skjutsgruppens maxtaxa till den som står för bilen är 25 kronor per mil och fordon.
  • 25 kronor/mil är också gränsen för att ersättningen inte ska vara skattepliktig, enligt Skatteverket