Annons

Nya boenden längs pigrimslederna söks

Fler enkla boenden, på lagom avstånd, skulle underlätta vandring på pilgrimsleder och andra låglandsleder, inte minst för den som vill gå på egen hand.
Nu söker organisationen Pilgrim i Sverige, i samarbete med STF, nya lösningar.

Intresset för pilgrimsleder växer, konstaterar organisationen Pilgrim i Sverige.
Foto: Håkan Wike

Tänk om man kunde fixa fler och billigare boenden utmed landets pilgrimsleder och andra låglandsleder. Det skulle göra det möjligt för fler att vandra längre sträckor, och förhoppningsvis locka nya grupper ut på leden, konstaterar riksförbundet Pilgrim i Sverige, PiS. I ett samarbete med Svenska Turistföreningen ska förbundet, som har sin grund i Svenska kyrkan, undersöka förutsättningarna för nya, icke-kommersiella övernattnattningar utmed lederna.

– Vi ska inte konkurrera med besöksnäringen utan snarare bredda utbudet och skapa boenden där det i dag inte finns några, säger Josefine Schön på PiS.

– Det finns ju många lokaler som ofta står tomma, som ägs av församlingar, hembygdsföreningar, Scouterna med flera. Hur skulle de kunna användas, vad säger regelverket om till exempel brandskydd och försäkring? Vi vill också titta på sånt som bokning och bemanning. Kan vi ha volontärer som jobbar? Här kommer STF:s expertis till god nytta, säger Josefine Schön.

Paralleller kan dras till systemet av stugor på dagsetappavstånd, med ideella stugvärdar, som STF sedan länge drivit i fjällen. Något liknande finns inte i dag i övriga Sverige – men har länge efterfrågats av många.

Förstudien finansieras med pengar från organisationen Svenskt Friluftsliv. Projektet ska också hämta erfarenheter från övriga Norden och kontinenten. I ansökan till Svenskt Friluftsliv lyfter PiS den populära spanska pilgrimsleden Camino de Santiago de Compostela.  ”Erfarenheten är tydlig – de enklare boendena var en förutsättning för att få fart på den utveckling som tagit Caminon från något tusental vandrare på tidigt 80-tal till 450 000 vandrare år 2022!” skriver PiS.

En grupp som PiS särskilt lyfter är kvinnor som vill vandra på egen hand.

– Många kvinnor känner sig otrygga med att tälta själva. Vi tror att fler skulle våga ta steget att vandra på egen hand om det fanns boenden, säger Josefine Schön och förklarar att just enskildheten för många är en viktig ingrediens i pilgrimsvandringen.

– En pilgrimsvandring har flera dimensioner. Utöver att man vandrar för naturupplevelsen, motionen eller annat så är det också en inre vandring. Det behöver inte vara religiöst men handlar på något sätt också om att gå in i sig själv.

Samtidigt ska studiens slutsatser kunna appliceras på andra låglandsleder, där boendemöjligheterna skulle behöva utökas och breddas.

– Vi ser det här projektet som en pusselbit i arbetet för att kunna tillgängliggöra fler vandringsleder överlag, säger Josefine Schön.

Förhoppningen är också att man ska kunna gå vidare efter nästa år och prova de lösningar som kommit fram. Saint Birgitta Ways till Vadstena, Pilgrimsleden Göta älv och Romboleden från Köping mot Trondheim är några redan etablerade pilgrimsvandringar som PiS gärna vill utveckla ytterligare.

– Folk måste ju kunna bo, äta och ta sig dit. Infrastrukturen är jätteviktig.

Detta är PiS, Pilgrim i Sverige

  • Ett nationellt samordningsorgan för att främja pilgrimsleder och vandring.
  • Är religiöst obundet men har som syfte att lyfta fram pilgrimstraditionen ur ett kristet perspektiv.
  • Ska också underlätta samarbete mellan olika intressenter som museer, friluftsorganisationer, kyrkor och kommuner.
  • Består av 65 medlemsorganisationer där Svenska kyrkan spelar en viktig roll.
  • Läs mer om pilgrimsvandring och PiS här.