Annons

Jag känner mig överkörd

Svante Jonsson upprörs över beslutet om markupplåtelsen i Jämtland, men saknar också förankringen från medlemmarna.

Hej!

Jag har spenderat hela mitt vuxna liv i fjällvärlden och det är mot den bakgrunden jag häpnar över din ledare i senaste numret av Turist (nr 3 Sep-Okt).

Det är följande citat jag reagerar på och hade velat genomföra ett möte eller hearing för intresserade medlemmar kring:

”…men jag tror trots allt att överenskommelsen innehåller nödvändiga förändringar för att fjällturismen. [i berörd geografi]…ska bli långsiktigt hållbar och minska störningen på rennäringen”

Min kommentar: Långsiktigt hållbar? Hur menar du och vilka överväganden ligger bakom det uttalandet/ställningstagandet?

..och vidare ”Jag blir stolt över att föreningen går före och visar att man menar allvar i den omställning som måste till”

Min kommentar: Jag blir skrämd över att du tar på dig den hållningen och känner inte att du går medlemmarnas ärenden – vad exakt gör dig stolt och vilken majoritet/rörelse bland medlemmarna menar du driver frågan om omställning? Jag anser inte att det är förenligt med det uppdrag jag uppfattade att STF har att tillgängliggöra svenska fjällen och medvetengöra befolkningen om alla möjligheter som finns i naturen.

Som medlem känner jag mig överkörd och har, vilket naturligtvis kan vara mitt eget fel trots att jag stora delar av året bor i Ramundberget och Bruksvallarna,  totalt missat den öppna debatten och förankringen bland medlemmarna. Har den ägt rum? STF är en institution och borde ha kunnat agera helt annorlunda i den intressekonflikt som du verkar anse finns mellan rennäring och serverandet av måltider?

Med vänlig hälsning,

Svante Jonsson

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF