Annons

Katastrof för naturreservat

Nedskärningen i naturvårdsbudgeten är en katastrof för naturreservaten. Det menade Emma Nohrén på det vandrande seminarium som STF anordnade i Almedalen.

STFs vandringsseminarium i Almedalen.
Foto: Helena Giertta
Johanna Ragnartz, Håll Sverige Rent, och Emma Nohrén, mp

Temat för seminariet seminariet var ”Skapar vi en naturklyfta när staten sänker budgeten för skötsel av skyddad natur?”

Och oron var stor hos det trettiotalet deltagare som vandrade längs vattnet i Visby.

Bland deltagarna fanns bland annat politiker, representanter för den ideella sektorn, forskare, representanter från universitet och friluftsorganisationer.

STFs Maria Ros Hjelm inledde vandringen med att uttrycka sin oro för att naturklyftan kommer att öka efter nedskärningarna i budgeten.

– Konkret handlar det om att naturovana personer inte kommer att kunna vistas lika obekymrat i naturen. Effekterna är direkta och konkreta.

Johanna Ragnartz från Håll Sverige Rent konstaterade:

– Skräp föder skräp.

Under vandringen beskrevs den sänkta naturvårdsbudgeten som en slakt.

– I Västra Götaland minskar anslaget från 138 000 kronor per naturreservat till 35-38 000. Det blir katastrof för dem, sa Emma Nohrén, mp, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Emma Ahlström-Köster, moderat ledamot av riksdagens kulturutskott, höll med om att minskningen av anslaget är drastiskt.

– Men det räcker inte att gnälla, jag behöver se vilka konkreta effekter nedskärningen ger, för att komma med inspel under budgetförhandlingarna.

STF och Friluftsfrämjandet skickade den 20 juni ett brev till miljöministern med information om vad nedskärningarna leder till.

Johanna Ragnartz, Håll Sverige Rent, Daniel Skog, STF och Maria Ros Hjelm, STF

I samband med vandringen hade STF uppdaterat och sammanställt  några av de effekter som syns runt om i Sverige ser:

  • Skåne: Trasiga rastskydd i Söderåsens nationalpark kan inte byggas upp igen
  • Dalarna: Drar ner på skötseln av toaletter och kan inte städa rastplatser
  • Värmland: Sämre skötsel av vandringleder
  • Västra Götaland, Västkuststiftelsen: Kan inte bygga spänger och vindskydd i Gåsevik naturreservat
  • Blekinge: Vi kanske måste stänga toaletter, eftersatta leder kan inte renoveras
  • Stockholm: Angarnssjöängens naturreservat behöver nya rastplatser o leder, men det blir inte av nu
  • Västerbotten: Behöver troligtvis stänga raststugor
  • Gotland: Slutat fylla på ved vid grillplatserna
  • Naturvårdsverket:  I princip alla naturreservat och nationalparker berörs, med nedskärningar på det mesta. Det blir både konsekvenser för naturen, för den biologiska mångfalden och friluftslivet, men även för lokala entreprenörer runt om i landet.

– Vi måste alla arbeta för att minska klyftan och göra naturen mer tillgänglig för alla, sa Maria Ros Hjelm.

Under vandringen kom flera förslag för hur detta kan ske; satsa mer på ledarutbildningar, skapa projekt i utanförskapsområdena, jobba mer tillsammans över organisationsgränserna, kunskaps- och tipsbanker.

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF