Annons

"Vi lovar minska klimatutsläppen"

Åtta friluftsorganisationer skrev i eftermiddags (12 september) på det så kallade Kebnekaiseprotokollet. Där lovar de konkreta åtgärder före att minska friluftslivets klimatpåverkan.

Scouterna och andra ledande friluftsorganisationer gör gemensam sak i arbetet för mer klimatsmarta resor.
Foto: Helena Giertta

Friluftsorganisationernas gemensamma överenskommelse börjar: ”Syftet med Kebnekaiseprotokollet är att staka ut vägen för det fortsatta arbetet med klimatsmarta resor inom friluftslivet, tydliggöra vilka konkreta åtgärder som behöver ske samt etablera ett nätverk för fortsatt erfarenhetsutbyte i dessa frågor.”

På en blåsig klippa, strax intill Kebnekaise fjällstation och vid foten av Sveriges högsta berg, signerades protokollet av företrädare för organisationerna Svenska Kanotförbundet, Svenska Fjällklubben, Cykelfrämjandet, Svenska Turistföreningen, Svenskt Friluftsliv och Svenska Scouterna.

Dag Johansson på Svenska Kanotförbundet skriver under Kebnekaiseprotokollet tillsammans med STF:s generalsekreterare Marie Ros Hjelm.

Efteråt var det idel glada miner. ”Det här känns väldigt bra.”

Hur ska ni göra för att detta ska bli ytterligare ett dokument som ingen bryr sig om?

– Vi har låst fast oss själva, eftersom vi lovat att fortsätta träffas. Det här är bara början, sa Dag Johansson, generalsekreterare på Svenska Kanotförbundet.

– Vi har lovat att dela med oss av de kunskaper vi har. Det här är ett gemensamt åtagande, betonade STF:s generalsekreterare Maria Ros Hjelm.

– Alla tjänar på det här, både den lilla föreningen och i stort. Det här är den viktigaste frågan vi har för planeten, konstaterade Hugo Röjgård, projektledare på Cykelfrämjandet.

Organisationerna har nu lovat varandra att bland annat kartlägga de resor som respektive verksamheten ger upphov till för att identifiera de största utsläppen, att ta fram åtgärdsplaner för minskade klimatutsläpp, och att underlätta för mer klimatsmarta resor inom verksamheten.

De här löftena innebär ju också en kostnad. Kommer ni att kunna klara av dem?

– Det är inte en fråga om det, vi måste göra det, sa Scouternas generalsekreterare Anna-Karin Hennig.

Josefine Åhrman, generalsekreterare för den övergripande samarbetsorganisationen Svenskt Friluftsliv,  påminde om att det finns pengar att söka för ökad hållbarhet.

– De kan användas för att uppfylla de här löftena.

Intresset var stort från övriga deltagare på Klimattoppmötet när Kebnekaiseprotokollet skrevs under.

I överenskommelsen betonas också vikten av långsiktighet, att kontinuerligt följa upp de uppsatta målen och införa ytterligare åtgärder om de inte nås.

– Vi lägger upp kursen här och kommer inte att tappa bort oss. Det här kan kanske visa vägen för alla som vill göra något konkret för att minska klimatutsläppen, sammanfattade Hugo Röjgård.

Även den sociala hållbarhet, som vikten av att ge fler människor tillgång till ett hållbart friluftsliv, lyfts fram: ” Välfungerande kollektivtrafik, samåkning, cykel och gång är exempel på klimatsmarta sätt att transportera sig som sänker trösklarna för grupper som saknar tillgång till eget motoriserat transportmedel”, står det i Kebnekaiseprotokollet.

Här finns protokollet i sin helhet

Dag Johansson, Svenska Kanotförbundet, Josefine Åhrman, Svenskt Friluftsliv, Ulf von Sydow, Svenska Fjällklubben, Hugo Röjgård, Cykelfrämjandet, Maria Ros Hjelm, STF, Anna-Karin Hennig, Scouterna visar upp det påskrivna Kebnekaiseprotokollet. Ej på plats, men som skrivit under protokollet är Karin Lexén, Naturskyddsföreningen och Maria Krafft Helgesson, Orienteringsförbundet.  

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF