Annons

I spåren av is, hand och mule

Upptäck ett tidlöst inspirerande isälvslandskap med sköna grönskande lundar och böljande natur – perfekt för en dagstur.

Mycket av Tjälvestas och Snavlundas naturreservat är gammal ängsmark. Här har bönderna slagit sitt hö mellan glest stående lövträd och hasselbuskar.
Foto: Gunnar Andersson

Strax norr om Askersund finns Snavlunda-Tjälvesta naturreservat, ett fynd för alla naturvänner som söker största möjliga utdelning för den ofrånkomlig ansträngningen, utan att vandringen devalveras till parkpromenad. Här möter böljande blomsterängar, betande boskap bland magnifika ekar, två växtrika sjöar, täta lövskogar, våtmarker. Alla med dess typiska flora. Terrängen är kuperad och vandringslederna följer såväl stig som körväg. Det i alla hänseenden romantiska jordbrukslandskapet är ett så kallat israndsdelta som bildades när inlandsisen låg relativt stilla. Smältvattenfloder avlagrade sand och grus, där strandade isblock bäddades in och skapade såväl dagens insjöar som de torra och märkvärdigt runda gropar som även återfinns högt uppe på åsarna. 

Genom bete, slåtter och sparsam röjning hålls de gamla ängs- och betesmarkerna fortsatt öppna och artrika. En viktig del i reservatens naturvård. Foto: Gunnar Andersson

Vandringslederna formar två rundslingor om cirka fyra kilometer vardera. Kortare än så ifall du kombinerar genvägar och om du absolut måste välja faller lotten på södra rundslingan. Den som snart lyfter dig upp till den vår- och sommartida blomsterprakten på Slåtterängen, och en strategiskt placerad bänk intill en dödisgrop som kallas Jättens handfat. En enastående vacker plats som garanterat slukar tid. Den jätte som åsyftas är nordiska mytologins Tjälve (Tjalve). Guden Tors följeslagare som också gett namn till traktens Tjälvesta gård. 

Den norra rundslingan har även den strandnära dragning, men med mer varierad terräng utmed skarpa och bäckbrutna åskrön i djungellik lövskog. En lika utmanande som spännande vandringsmiljö.  

Snavlunda-Tjälvesta naturreservat representerar ett ålderdomligt jordbrukslandskap, format av människor och mule. Stenmurar, knappt skönjbara vägförstärkningar och röjningsrösen, liksom närbelägna gravhögar vittnar om välstånd. En kvardröjande känsla av tidlöshet är vad du för med dig härifrån. 

Ingen allmän kommunikation passerar byn Snavlunda, men de två sammanhängande naturreservaten har parkeringar i var ände.

Hitta på karta
Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF