Annons

Mindre pengar till friluftslivet

Det blir 48 miljoner kronor mindre till friluftslivet 2024 jämfört med 2023. Det visar en sammanställning som Friluftsfrämjandet och STFs presenterar i dag.

Flera Naturm kommer att behöva minska sina öppettider eller dra ner på annan verksamhet som en följd av neddragningarna i för naturvård. Detta är en bild från Naturum Tåkern.
Foto: Jenny Carlsson

Det betyder att friluftslivet tappat närmare 800 miljoner kronor på bara ett par år i statligt stöd. Det visar sammanställningen som Friluftsfrämjandet och STFs presenterar i dag.

– Båda våra organisationer har noterat att frågan måste upp tydligare, vi vill visa hur det faktiskt ser ut, säger Daniel Skog, hållbarhetsansvarig på STF.

Det handlar framförallt om nedskärningar till den infrastruktur som finns runt friluftslivet, som länsstyrelsen har hand om. Sådant som gör naturen mer tillgänglig för allmänheten, så som spänger, fågeltorn och vindskydd. Men årets minskning av resurser leder också till en neddragning på Naturumen runt om i Sverige.

Länsstyrelserna har enligt STF och Friluftsfrämjandet fått i genomsnitt 66 procent mindre resurser för att sköta 5 500 naturreservat och nationalparker än 2022. Trots att fler är ute i naturen idag än före pandemin.

– Under pandemin ökade antalet som gav sig ut i naturen väldigt kraftigt. Men fortfarande hittar fler ut i det vardagliga friluftslivet nu än före pandemin, och det är ju väldigt positivt, men vi vill också att de ska få en positiv upplevelse av naturen. Och då krävs det att man gör den tillgänglig, säger Daniel Skog hållbarhetsansvarig Svenska Turistföreningen.

I höstas drog STF igång en kampanj som samlade 67 000 underskrifter för att förmå regeringen att skjuta till mer medel 2024. Men totalt blir det alltså mindre pengar till friluftslivet även i år.

I år kommer flera länsstyrelser även tvingas dra ner på öppettider och aktiviteter vid landets Naturum, som för många är porten ut i naturen.
– Naturen är landets största arena för fysisk rörelse och sju av tio svenskar upplever återhämtning i naturen. I en tid när stillasittandet, den psykiska ohälsan och sjukvårdskostnader skenar, behöver naturen vara attraktiv och tillgänglig. Varje krona som samhället satsar på fysisk aktivitet, ger nästan fyra kronor tillbaka genom stärkt folkhälsa, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Friluftsfrämjandet.

Regeringen lägger dock mer pengar på naturskydd 2024, där är nivån nästan tillbaka på den nivå man hade 2022.

– Det är positivt att man satsar på att skydda natur. Men vi är oroliga för att man samtidigt får mindre pengar för att sköta ett ännu större område. Bara under 2023 tillkom 150 nya naturreservat, säger Daniel Skog.

Det blir inte heller pengar till några nya lokala naturvårdsprojekt (LONA) för friluftsliv och folkhälsa. Anslaget har minskat med 47 miljoner  sedan 2022.

– LONA är en viktig katalysator för kommunernas arbete med attraktiv tätortsnära natur och skapar goda förutsättningar för friluftsliv även i mindre kommuner. Till nästa års budget har regeringen allt att vinna på satsningar på friluftsinfrastruktur och det organiserade friluftslivet, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Friluftsfrämjandet.

Fakta Naturvård

Fakta/Naturvård

  • Totalt uppskattar Naturvårdsverket att det saknas över 750 miljoner kronor årligen för att ta hand om och rusta upp det som behövs i svenska naturreservat och nationalparker.
  • Det ekonomiska värdet av friluftsliv och naturturism i Sverige beräknas uppgå till 191 miljarder kronor årligen  och sysselsätta 167 000.(Svenskt friluftsliv)
  • Andelen som varit ute minst en timme i naturen var före pandemin mellan 31 och 33 procent. Under 2022 var 40 procent av befolkningen över 16 år ute i skog och mark på fritiden, minst en gång i veckan, under pandemiåren var det upp till 50 procent. (SCB)
  • Mellan åren 2022 och 2023 tappade friluftslivet 744 miljoner kronor jämfört med året innan.

Budgetbild

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF