Annons

Tågproblem i centrum på Almedalen

Tågproblemen har och kommer att fortsätta drabba besöks- och resebranschen, men man hoppas att juli och augusti blir bättre än maj och juni. ”Försäsongen var väldigt jobbig” menar STFs GS Maria Ros Hjelm och Vy Tågs VD Dag Lokrantz-Bernitz.

Anna Ericsson, Trafikverket, Maria Ros Hjelm, STF, och Dag Lokrantz-Bernitz, Vy Tåg, diskuterade hur de stora problemen med tågen ska lösas.
Foto: Helena Giertta

Ser vi ljuset i tågtunneln? var rubriken på det första tågseminariet i Almedalen.

Svaret var tveksamt. Trafikverkets verksamhetschef för trafikfrågor, Anna Ericsson, lovade att jobba hårt för att det ska bli lättare att planera banarbeten och avstängningar och därmed när tågen kan gå.

– Det är ett mångfacetterat problem. Vi behöver rusta upp rälsen men också skapa större framförhållning. EU kräver 18 veckors framförhållning, det hoppas vi nå till 2024. I augusti hoppas vi ha en framförhållning på fyra veckor, sa Anna Ericsson.

Från näringens sida menar man att ambitionen är allt för lågt satt.

Maria Ros Hjelm menade att läget är akut.

– Våra gäster kommer inte fram. Vi är en av många aktörer som drabbas. Vi vill att våra gäster ska kunna resa klimatsmart till sina resmål. Tåg ska inte vara ett alternativ, utan förstavalet. Flyget kan erbjuda bokningar långt fram i tiden, och det behöver våra resenärer. Vi behöver minst ett års framförhållning av Trafikverket för att våra gäster ska kunna planera sina resor, sa Maria Ros Hjelm.

Dag Lokrantz-Bernitz, VD på tågföretaget Vy Tåg, höll med. Hans företag jobbar med preliminära tågtidtabeller, för att underlätta för resenärerna.

-Vi gör det på de sträckor där vi kan känna oss trygga med att det kommer att gå ett tåg, men med medvetenheten att det kan bli mindre ändringar. Vi siktar mot att ha en planering på ett och ett halvt år. När en bana måste stängas av så måste vi veta det i god tid. Det i sin tur kräver god dialog med Trafikverket.

Han berättade att Vy Tåg tappar tiotals miljoner på bristerna hos Trafikverket.

Anna Ericsson, Maria Ros Hjelm, STF, Dag Lokrantz-Bernitz. Vy Tåg. Emil Frodlund, Resenerärena, modererade debatten. Foto: Helena Giertta

Underhållskulden på tågbanorna är ett problem som alla i panelen instämde i, banarbeten måste utföras. Men det måste ske planerat var den samlade bilden, även från publiken.

Anna Ericsson betonade att Trafikverket gått upp i stabsläge och att de ska sitt ansvar för att råda bot problemen.

Maria Ros Hjelm la också över ansvar på politiken.

– De pratar mycket om hur viktig besöksnäringen är, men under regeringen klimattoppmöte var det inte ett enda rundabordssamtal om turism och besöksnäringen.

Samtliga inblandade efterfrågade dialog, samarbete och samverkan för att komma till rätt med problemen.

-Jag stod här förra året och pratade om samma sak. Jag är orolig för att vi står här om ett år igen, men samma problem att lösa, sa Maria Ros Hjelm.

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF