Annons

Välj en braxburgare i stället

Kan den goda, men svårrensade braxen bli vår nya matfisk – en ersättare för hotade arter som torsk och lax? Vad sägs om braxburgare till middag!

I projektet Resursfisk, där bland annat Länsstyrelsen i Stockholm deltar, undersöks metoder att bättre ta tillvara ätbara fiskarter i Mälaren och Stockholms skärgård. I dag blir yrkesfiskad braxen huvudsakligen fiskmjöl eller bete, men nu lanseras alltså en färdigmat-produkt där ny teknik används för att få bort braxens alla ben.

–Vi har testat att göra fiskburgare, men det finns många andra möjligheter. Om vi pratar lokal livsmedelsförsörjning finns här en jätteresurs, konstaterar projektledaren Jonatan Fogel i tidningen Skärgården.

Braxen är vanlig i södra och mellersta Sveriges sjöar, men förekommer även längs Östersjökusten. Den är uppskattad av sportfiskare. I svenska vatten ligger vikten vanligtvis på ett till två kilo men den kan väga över tio. Och smaken?

–Absolut förträfflig. Jag skulle likna den vid abborre, säger Jonatan Fogel. •