Annons

Det här gäller i Jämtland/Härjedalen

Fjällstugan Gåsen är stängd och Blåhammarens restaurang avvecklas. Här är alla förändringar som gäller i Jämtland-Härjedalsfjällen säsongen 2024.

När vintersäsongen drar igång för STF:s fjällstationer  och -stugor i Jämtland och norra Härjedalen, under vecka åtta i slutet av februari, har vissa neddragningar av service och tillgänglighet på anläggningarna gjorts.

Syftet med förändringarna är att minska turismens störningar på renskötseln och ge renarna mer lugn och ro. Nytt för i år är att Gåsens fjällstuga, mellan Vålåfjällen och den välbesökta leden Jämtlandstriangeln, är stängd – men ett säkerhetsrum är fortsatt tillgängligt. På Blåhammarens fjällstation har restaurangen, som tidigare serverade trerättersmiddag, avvecklats. Proviantbutik och gästkök finns kvar. Dessutom erbjuds också portionsförpackade matkassar med ingredienser för både frukost och lunch/middag. Sängkläder och handdukar finns inte längre att hyra på Blåhammaren och där, liksom på Sylarna, har antalet bäddar minskats.

Vid övriga fjällstationer och fjällstugor i området fortsätter verksamheten i stort som tidigare även 2024. Säsongens längd kan påverkas något då anläggningarnas stängningstid samordningas med förbudet att köra skoter träder i kraft. Det är förnärvarande 19 april. Maj-juni, då renarna föder sina kalvar, är en särskilt känslig period och därför  senareläggs sommarsäsongen. Anläggningarna öppnar den 1 juli, förutom Sylarna som öppnar först den 15 juli.

Överenskommelsen med samebyarna om förändringarna i serviceutbudet, var en förutsättning för att Länsstyrelsen i Jämtland skulle ge STF fortsatt tillgång till den statliga mark som huvuddelen av föreningens anläggningar i fjällen står på. Ett nytt arrendeavtal är nu på plats. För STF-stugorna i södra Härjedalen, i Rogenområdet, har ett tillfälligt markupplåtelseavtal tecknats som gäller vintersäsongen 2024. Där har inga förändringar ännu införts.

Läs mer om STF:s arrendeavtal i Jämtland och Härjedalen.