Annons

"Motsättningar i fjällen…"

…men visst kan turism och rennäring samsas

Foto: Mikael Svensson / Johnér

Detta är en åsiktstext där innehållet är avsändarens egen uppfattning.

Det skaver i renbeteslandet. Vid sidan av vatten- och vindkraft, gruvnäring och klimatförändringar ses även växande turism som ett av hoten mot rennäringen. I Jämtlandsfjällen, där ytorna är relativt små, ställs konflikter på spets när renar och turister ska samsas. Samebyar i området skräder inte orden. ”Riv era fjällstationer. Flytta vandringslederna. Stäng vägen!”

Deras känsla att det nu får vara nog, tar allt större plats i debatten. Det pågående arbetet med en kommande nationalpark i området pekar i liknande riktning. I nationalparken, om den blir av, kommer turismens och allemansrättens intressen att kunna ställas åt sidan genom olika begränsningar. Detta för att ge rennäringen en framträdande roll i den nya nationalparkens syfte.

Om rennäring kontra turism har vi i detta nummer en stor artikel. Den är bra. Läs den här. I STF:s historia finns några mörka kapitel. I nutid försöker dock föreningen göra sitt bästa för samarbete och dialog. Men inte till vilket pris som helst. Vi vill inte riva några fjällstationer, säger STF:s VD och generalsekreterare Magnus Ling.

Samtidigt har STF en unik position. Ingen annan organisation har ett lika utbrett system med boende uppe bland renarna. Likaså är grunden till de omfattande ledsystemen från början föreningens arbete. Även om fjällederna sedan 1977 övergått i statlig skötsel.

Om den här föreningen hade startat i dag, och inte 1885, skulle vi aldrig blivit till. Dagens lagar och samhällsperspektiv kring miljö, rennäring och naturresurser hade omöjliggjort etableringen av den fjällverksamhet vi byggde upp och i dag driver ideellt i turismens intresse. Trots att friluftsliv i sig är ett riksintresse vet vi att det ofta väger lätt när det ställs mot andra behov. Därför är vi extra måna om att försvara de möjligheter vi ger att uppleva fjällens natur- och kulturvärden.

”Riv era fjällstationer. Flytta vandringslederna. Stäng vägen!”

Vad gäller hoten mot renskötseln är inte turismen den största fienden. Klimatförändringen överskuggar allt och kan på relativt kort tid tvinga samebyar till stora anpassningar. Inom någon generation framåt kan renskötsel ha förlorat förutsättningarna att vara en levande bärare av samisk kultur.

Turism som skapar intresse för naturen kan i det perspektivet vara en grund till förståelse och vilja att skydda. I förlängningen en politisk kraft som kan påverka. Den fjällturist som med egna ögon får komma och se hur glaciärerna på Helags och Sylarna nu kollapsat bör inte i första hand ses som ett hot. Tvärtom.

Jag hoppas och tror att inte heller STF ska ses som en fiende. Vi måste kunna se och respektera fjällens alla olika behov, och tillsammans söka lösningar.

För övrigt… …
…är också ett försenat tåg klimatsmart resande.
…undvik högfjället under kalvningstiden i maj.

Anders Tapper
Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.