Annons

Septembernumret av Turist dras in

Det svåra ekonomiska läget tvingar STF att minska medlemstidningen till fyra nummer per år.

Coronakrisen: Det blir tyvärr inget septembernummer (nr 4/20) av tidningen Turist i år. På grund av STF:s ansträngda ekonomi, till följd av den pågående pandemin, beslöt ledningen att dra in den utgåvan. Beslutet är en del i ansträngningarna att snabbt minska utgifterna och säkra föreningens överlevnad. Det innebär tyvärr ett långt glapp mellan sommarnumret (nr 3/20 som kom i slutet av maj) och följande nummer vilket når läsarna först i slutet av november. Neddragningen till fyra nummer per år av Turist kommer att fortsätta även kommande år. Sedan 2018 har föreningens medlemstidning därmed minskats kraftigt från sex till fyra nummer per år.

Sedan 2018 har Turist bromsats från sex till nu fyra nummer per år.

Hela tidningen Turist, liksom ett arkiv av äldre nummer, finns att läsa som e-tidning – tillgänglig enbart för medlemmar? Allt nås här på www.turist.se via medlemsinloggningen här.