Annons

Förtrollande bra vandring i Tivedens nationalpark

Nio rundslingor i Tiveden tar dig genom spännande nationalpark. Möt en förtrollande labyrint med stenblock, rötter, storskog och sjöar.

I Tivedens trolska stenkaos är vi människor små.
Foto: Mikael Svensson/Johnér

Vildare än i Tivedens nationalpark blir det sällan. Det är den mest otillgängliga delen av det stora skogsbälte som fortfarande bildar gräns mellan götar och svear. En ytterligt stökig gammelskog som minner om det ursprungligt orörda, där tystnaden överraskar och kilometrarna löper märkvärdigt långsamt. 

Man kan lite förenklat dela in nationalparken i sjö, besöksområde och total ödemark. Det sistnämnda kräver orienteringsvana i elitklass. I det välorganiserade besöksområdet räcker det med ett par bra kängor. 

Tiveden ingår i det mellansvenska sprickdalslandskapet. Branta urbergsryggar kringgärdas av tjärnar, myrar och fuktiga sänkor. Tall och lav på höjd, gran och mossa nedanför, i en vildmarkslabyrint som för illa förberedda vandrare ger intryck av att kunna fortsätta i evighet. 

Från nationalparkens tre entréer strålar nio rundslingor. Samtliga markeras av Naturvårdsverkets lite förvillande symboler. De flesta rundslingor är ganska korta. De långa tidsangivelserna inkluderar även raster och teknisk terräng, och bör tas på allvar. 

Från entrén i Ösjönäs startar den korta och bekväma Mellannäsrundan. Slingan följer Lilla Trehörningens blandskogsklädda strand till rastplats och fungerar även för våra allra yngsta vandrare. 

Läs också 10 tips: Naturupplevelser för alla

Från huvudentrén startar flest rundslingor, av vilka Stenkälle- och Trollkyrkorundan är populärast. Stenkällerundan är kortare och passerar en urbergsgrotta under väldiga stenblock. Trollkyrkorundan är längre och serverar extra allt vad gäller virrvarr av sprickor, stenblock, rotvältor, bäckar och dypölar, liksom två mindre sjöar och sägenomspunna bergskrön, där du får använda händerna för att ta dig upp.

Från entrén i Vitsand startar en runda med samma namn, samt Junker Jägarerundan. Båda är korta. Den första bjuder på ett äventyrligt nationalparkskoncentrat. Den senare öppnar vid ett gigantiskt flyttblock för att vänligt bölja vidare mot hällberg och badstrand.

Egen bil är enda sättet att nå nationalparken, liksom till STF:s vandrarhem i kulturhistoriska Tivedstorp. 

Tivedens nationalpark lockar många besökare. Så börja vandra i soluppgången. Helger med fint väder fylls snabbt både parkeringar och gammelskog. •

För kartor och mer info, läs mer på Tivedens hemsida.

Läs också Vandra i Sverige: Turists 10 bästa låglandsleder