Annons

Heta diskussioner väntas på stämman

STF:s riksstämma har redan startat digitalt (28 april), men i dag öppnar den fysiska delen av stämman i Undersvik i Hälsingland. Den hetaste frågan är neddragningen av föreningens serviceutbud i Jämtlands-Härjedalsfjällen.

Adam Bergsveen i STFs styrelse.

Inför stämman har det förkommit hätskare diskussioner  än normalt, i media och sociala medier  och på olika diskussionsforum angående styrelsens beslut om neddragningar i fjällen för att minska störningarna på renskötseln.
– Det finns en liten grupp medlemmar som är väldigt engagerade i den här frågan. De är kritiska till den kompromiss som STF gjorde med samebyarna om neddragningarna i Jämtlands-Härjedalsfjällen, säger Adam Bergsveen, ledamot i STFs: styrelse.
Han menar att det stundtals varit en hård ton, men inte väldigt tufft.
– Vi är vana att vi i den demokratiska processen har en ömsesidig respekt för varandras åsikter. Och jag tror att det kommer att överväga under stämman. Jag tror inte att det kommer bli smittoeffekter från den tidvis hårda diskussion som varit i medier och sociala medier.

I eftermiddag inleds den fysiska delen av stämman. Då är 59 medlemsombud plus styrelse på plats i Undersvik för att fatta beslut om de kommande två åren. Hittills finns inte någon tid avsatt för allmänna diskussioner om de aktuella motionerna i den stora salen. Däremot kommer frågan att diskuteras i små grupper.
– På så sätt är det fler som kommer att komma till tals, säger Adam Bergsveen.
Enligt honom har flera av medlemsombuden varit förvånande över den uppvaktning de fått under veckan som gått.

Medlemmen Karin Lindstedt från Vänersborg står bakom en av de kritiska motionerna som bland annat vill att stängningen av fjällstugan Gåsen prövas ytterligare. I det digitala diskussionsforumet skriver hon:  ”Min motion innebär bl.a. att STF ska stoppa rivning och försäljning på Gåsen och söka arrende för Gåsen. Det bör naturligtvis göras snarast. Låt länsstyrelsen pröva ansökan. Det är bra att det inte finns planer på att riva Gåsen ännu. Man bör avvakta länsstyrelsens prövning. Styrelsen har gjort sitt i ärendet. Nu är det riksstämman som äger frågan. Riksstämman behöver inte godkänna styrelsens hantering av ärendet. Riksstämman har den övergripande beslutanderätten.”
– Vi i styrelsen har ingen plan B, vi är trygga i beslutet och det är bra att stämman kommer att säga sitt, tack vare motionerna, säger Adam Bergsveen.

Fotnot: Stämman kommer att öppnas för diskussioner senare under dagen, i samband med att STFs styrelse svarar på frågor som kommit in från medlemmar.

Läs mer om riksstämman här

Läs också Stämman står bakom styrelsen i Jämtlandsfrågan

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF