Annons

Jag är besviken på STF

Anders Lindgren vill i sin insändare påminna om den affärsidé som STF hade för 10 år sedan. Han menar att STFs överenskommelse med samebyarna i Jämtlandsfjällen har tillgodosett rennäringen oproportioneligt mycket.

Jag läser med stor förvåning om STF överenskommelse kring framtida tillgänglighet av tex sylstationen.

Många kritiska argument lyfts nu i debatten. Jag är som fjällturist och i synnerhet som STF medlem  besviken på att STF ingått denna överenskommelse.

För ca 10 år sedan fanns det långt gångna planer på att ersätta sylstationen med en ny modern anläggning.

STF framförde då en rad insiktsfulla utvecklingsargument för en sådan nybebyggelse. Varför har STF nu bytt ståndpunkt 180 grader? För STF borde angelägenheten vara ännu större idag. Gårdagens argument är än mer relevanta idag.

STF har med denna överenskommelse gjort avsteg från sin ”affärsidé”, där rennäringens intressen har tillgodosetts oproportionellt mycket på bekostnad av fjällturismen och det lokala näringslivet i Jämtland/Härjedalen.

Anders Lindegren

STF medlem.

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF