Annons

"Rädda kvar Gåsen"

Bo Winander argumenterar i en debattartikel för att rädda kvar Gåsen som STFs fjällstuga. STF svarar.

Foto: STF

Jag har nyligen övernattat i fjällstugan Gåsen i Jämtland. Nu föreslås en nedläggning. Skälet sägs vara att fjällturismen har ökat och stör rennäringen.

Gåsen kan inte ha bidragit till ökningen. Den har lika många platser som för drygt 40 år sedan. Standarden är samma. Man köper mat, tillagar själv på gasolkök, ingen el, kalldusch utomhus och torrdass.

När jag gick från Stensdalen till Gåsen, ca 15 km, träffade jag en handfull vandrare under loppet av en hel dag. Stugan var kanske fylld till hälften, själv fick jag eget rum med tre bäddar outnyttjade. Under många tidigare besök sommar och vinter har jag aldrig upplevt att stugan varit överfull, dvs med bäddar på golv.

En nedläggningen av Gåsen påverkar knappast antalet besökare i Jämtlandsfjällen. Men nedläggningen innebär en kvalitativ förlust. Det förstår var och en som tittar på en karta. Med sitt centrala läge möjliggör Gåsen vandring mellan Storulvån och Vålådalen eller andra riktningen på fyra dagar. Fram till 2016 fanns f ö en bro över Handölan som gjorde att det räckte med tre dagar.

En nedläggning betyder fler dagar. Dessutom ”bromsklossen”, 24 km mellan Helags och Vålåstugorna. Hur många (äldre) orkar den distansen.

Själv har jag nu med ålderns rätt – 75 år – förmodligen gjort mitt sista besök i Gåsen. Men jag önskar mina barn och barnbarn möjligheten att uppleva den fantastiska utsikten mot Helags och Sylarna vid Gåsen.

Rädda kvar Gåsen!

Bo Winander

Svar :

Hej Bo!

Det är många som kommer att sakna Gåsens fjällstuga och det har verkligen inte varit ett lätt beslut att fatta. Det ligger många och långa diskussioner och överväganden bakom den ansökan som nu lämnats in till länsstyrelsen. Att avveckla Gåsen som stugplats är en del i en helhetslösning där flera åtgärder tillsammans syftar till att skapa en långsiktig och hållbar förändring i västra Jämtlandsfjällen. Precis som du skriver har inte området kring Gåsen lika många vandrare som andra delar av västra Jämtlandsfjällen och just därför finns här möjligheten att bidra till verklig positiv förändring för renskötseln genom att skapa ett större fredat område där renar och deras kalvar får vara i fred. Genom att permanent stänga Gåsen fjällstuga tar STF bort målpunkten som många rör sig mot i området och bidrar på så sätt till att renarna får ett mer eller mindre störningsfritt område året runt. Andra alternativ har diskuterats men då hade konsekvenserna för STFs verksamhet, och därmed vår möjlighet att finnas på plats för det rörliga friluftslivet, blivit ännu större.

Det stämmer att det nu blir längre distanser för den som vill vandra mellan t ex Vålådalen och Storulvån men det blir en oundviklig konsekvens om vi vill bidra till att skapa ett större ostört område runt Bunnerfjällen. I Jämtland/Härjedalen har STF fyra av totalt åtta egendrivna fjällstationer, d v s lika många som i resten av fjällkedjan. Alla fyra står dessutom i en enda samebys renbetesområde. Till det kommer ett rikt utbud av statlig led som går kors och tvärs över fjällkedjan, lite som ett spindelnät. Det finns ca 200 mil statlig led i Jämtland.  I Norrbotten, som till ytan är nästan dubbelt så stort som Jämtlands län, finns det 225 mil statlig led. Situationen i västra Jämtlandsfjällen skiljer sig med andra ord avsevärt från andra delar av fjällkedjan och bidrar till att renarna i dag har svårt att hitta störningsfria områden.

För STF är det viktigt att vi kan fortsätta ge människor möjligheten att få uppleva de fantastiska Jämtlandsfjällen. Vi vill fortsatt finnas där för det rörliga friluftslivet. Men det är också viktigt att vi kan göra det på ett sätt som inte riskerar att förstöra den unika miljö och fauna som lockat turister sedan slutet av 1800-talet. Att tillgängliggöra naturen handlar inte alltid om mer av allt utan kan också innebära att backa tillbaka för att kunna fortsätta tillgängliggöra på lång sikt. Enligt våra egna riktlinjer ska STF verka för en turism som medför minsta möjliga negativa påverkan på omgivningen. Det hoppas vi kunna göra med den nya markupplåtelseansökan som vi nu skickat in till länsstyrelsen Jämtland i samförstånd med de tre berörda samebyarna. Anledningen till att STF överhuvudtaget får ha fjällstugor på den statliga renbetesmarken är för att tillgängliggöra för det rörliga friluftslivet, och det är precis vad vi hoppas kunna göra långsiktigt med det nya markupplåtelseavtalet.

Det är många som har många fina minnen från Gåsen. De minnena får vi hjälpas åt att vårda, samtidigt som vi skapar nya minnen på andra platser. För även om vi gör förändringar i vår verksamhet så finns fjällen kvar. Och en av de saker vi vill uppnå är ju att fjällen ska finnas tillgängliga även för kommande generationer så att även de får möjlighet att skapa fina fjällminnen.

Varma hälsningar

Maria Ros-Hjelm

Generalsekreterare STF

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF