Annons

Rennäring och turistnäring i fjällen 

Henning Envall vill att STF ska riva upp beslutet om att dra ner i Jämtland och har skrivit en motion till STFs stämma i vår.

STF:s ledning vill väl, men det behövs ett omtag kring samspelet mellan rennäring och friluftsliv i fjällen. I Norge har NTF ett tätare nät av fjällstationer och leder än STF. Norge har fler turister i fjällen än Sverige. Är svenska renar mer känsliga?

I STF:s vision för 2030 står det att “Vi tror att ju fler som upptäcker och älskar Sveriges natur- och kulturmiljöer, desto fler är vi som värnar dem.” Naturligtvis ska fjällstugorna drivas på ett hållbart sätt.

Västra Jämtlands fjällvärld är unik, både i naturvärde och goda kommunikationer. STF:s boenden i Jämtlandsfjällen kan kompletteras med satsningar på andra håll i Norrland, men de kan inte ersättas.

För att säkra STF:s roll som en positiv kraft för natur och friluftsliv har en grupp medlemmar skrivit en motion som föreslår att STFs stämma 2024 beslutar att:

  1. Riva upp beslutet att dra ned på service och antal bäddar i Jämtland
  2. Hålla fjällstugor och stationer öppet  så länge på våren det är vinterförhållanden
  3. Bevara leder, fjällstugor och fjällstationer i minst nuvarande omfattning
  4. Vid behov öka STF:s led- och bäddkapacitet i de mest populära områdena
  5. STF:s ledning ska driva  ovanstående punkter gentemot staten, i den mån det behövs för att de ska realiseras.

Henning Envall

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF