Annons

Två nya nationalparker närmare mål

Bästeträsk på Gotland och Nämndöskärgården utanför Stockholm – där har du, om inget oförutsett händer, våra två nästa nationalparker. Just nu filar en rad remissinstanser på synpunkter kring Bästeträsk, och Nämdö kan invigas redan nästa år.

Gotländska sjön Bästeträsk med omgivningar kan bli nationalpark 2026.
Foto: Magnus Martinsson
Gotländska sjön Bästeträsk med omgivningar kan bli nationalpark 2026. Foto: Magnus Martinsson

I augusti i år förväntas Naturvårdsverket be regeringen besluta om att inrätta en nationalpark i Nämndö skärgård utanför Stockholm och invigningen är planerad till 2025. Bästeträsk ligger inte långt efter. Förslaget om en gotländsk nationalpark gick ut på remiss i mars. En lång rad instanser – allt från Åklagarmyndigheten, Trafikverket och Svenska kyrkan på norra Gotland, till Scouterna, Svenska Turistföreningen och Jägarnas riksförbund – har nu till juni på sig att komma med synpunkter innan förslaget läggs fram.

Att  skapa en ny nationalpark tar lång tid. Många berörda parter ska enas och inte sällan måste mark köpas in, eftersom all nationalparksmark ska vara statligt ägd. 2008 kom Naturvårdsverkets nationalparksplan som listade13 nya naturområden med särskild höga natur- och kulturvärden som verket ansåg behövde skyddas med lagens allra starkaste skydd. Sedan dess har två nya nationalparker bildats: Kosterhavets marina park i norra Bohuslän (2009) och Åsnens sjölandskap i södra Småland (2011). Dessutom har nationalparkerna i Skuleskogen på Höga kusten, Hamra i Hälsingland, Tiveden norr om Vättern och Björnlandet i Västerbotten utvidgats till att omfatta större områden än tidigare.

Ett påbörjat parkprojekt har lagts ner. Under 2010-talet pågick arbetet med att göra nationalpark av Vålådalen, Sylarna och Helagsområdet i Jämtlands-/Härjedalsfjällen. Men områdets inblandade parter hade så svårt att enas att Naturvårdsverket 2019 valde att avsluta arbetet.

I dag finns 30 nationalparker i Sverige, från Abisko i norr till Stenshuvud i söder. Det är områden landet runt som anses ha särskilt höga natur- och kulturvärden. Naturvårdsverket beskriver våra nationalparker som ”de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet”. Det är alltså områden som ska skyddas och bevaras, men också, i de allra flesta fall, tillgängliggöras på olika sätt så att fler kan besöka och uppleva dem. Tanken är också att våra nationalparker ska spegla de olika landskapstyper som typiska och speciella för Sverige.

Kort om Nämndöskärgården

  • En del av Stockholms skärgård och Värmdö kommuns yttersta del.
  • Består till 97 procent av hav, men också med öar med genuin skärgårdsbebyggelse.
  • Omfattar naturreservaten Bullerö och Långviksskär.
  • Nationalparken förväntas kunna invigas 2025.
  • Mer om Nämndöskärgården

Kort om Bästeträsk

  • Ligger på nordligaste Gotland.
  • Beskriv som ”särpräglad gotländsk vildmark”. Nationalparksplanerna omfattar sjön Bästeträsk med omgivande skog, myrar, alvarmarker och klapperstensstränder.
  • Beräknad nationalparksinvigning 2026.
  • Mer om Bästeträsk
Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF