Annons

Vandring i ett norrländskt skogslandskap: Välkommen till Björnlandets nationalpark

Vår kanske mest okända nationalpark har blivit större och mer lättillgänglig. Upp till Björnbergsutsikten slingrar sig en 2,5 kilometer lång vandringsled.

Vandring Björnlandets nationalpark

Bitande kall morgon. Åtta minusgrader. Höst, men ännu ingen antydan till isläggning ute på Angsjön. Stadig frukost. Vår fortsatta vandring längs de nya lederna i Björnlandets nationalpark antas bli minst lika tung och stökig som dagen innan. Frånsett den korta sträckan upp till utsikten från Björnberget är stigar nydragna och har ställvis ännu inte hunnit nötas tydliga.

Björnlandet är Sveriges kanske mest okända nationalpark och nyinvigdes i juni sedan dess yta utökats till det dubbla. Förutom tydlig entré och vandringsleder finns här nu även en handikappvänlig ramp med grillplats och två öppna övernattningsstugor. Sveriges mest okända nationalpark önskar fler besökare.

Björnlandet skapades 1991 i syfte att bevara ett ännu orört avsnitt av så kallad vågig bergkullterräng. Typisk Norrlandsnatur med moräntäckta urberg, barrskog och tydliga älvdalar – detta mångmilabreda skogsland som sveper ända från södra Värmland till närheten av Umeå och sedan fortsätter i smal sträng in i Finland, men som helt saknas på den europeiska kontinenten. Björnlandets nationalpark i sydligaste Lappland, representerar alltså en väldigt vanlig, för att inte säga dominerande, svensk naturtyp. Nationalparkens flora och fauna är därtill tämligen trivial, och här finns heller inga specifika märkvärdigheter.

Läskigt nog är det just det typiska som också är det ovanliga och skyddsvärda. Ursprunglig Norrlandsnatur återfinns numera endast i små och spridda enklaver. Björnlandets nationalpark är inte större än att utsikten från Björnbergets hammare inger känsla av att befinna sig på en orörd ö, mitt i ett böljande hav av hyggen, jämngammal återbeskogning, dikade myrar, reglerade vattendrag och skogsbilvägar. Norrlands vågiga bergkullterräng är ett effektivt nyttjat landskap, och den nationellt skyddade återstoden av detta ursprungliga landskap så beklämmande liten. Nationalparken inrättades i sista sekund.

”Svensk storskog bjuder på tuffa miljöer. Björnlandet är inget undantag. Bara så naturskönt”

Björnlandet upptäcktes under den så kallade Urskogsinventeringen som inleddes i slutet av 1970-talet. Tyvärr tog tjänstemän hos den statliga markägaren Domänverket strid mot nationalparkens bildande, och tilltänkta skogsområden hann avverkas innan regeringen fattat beslut. Björnlandet försågs därför även med tre angränsande naturreservat som framtida buffert och det är dessa som nu utgör nationalparkens utvidgning.

Läs också Den årliga vintervandringen i Skåne, en 20-årig tradition på Kullatorpet

Vandring Björnlandets nationalpark
Angsjön runt är en 3,7 kilometer lång led.

I den nya parken har tillgänglighet och platsinformation förbättras radikalt, men publiken kommer knappast att storma scenen för det är varken enkelt att ta sig hit eller röra sig i nationalparken.

Du måste ha bil och tycka att Åsele kommun ligger inom rimligt besöksavstånd. Där lämnar du riksväg 92 strax väster om Fredrika för att snart styra vidare längs en lastbilsbred skogsväg, vilken byts till annan skogsväg där du helst inte möter något fordon alls.

Läs också Tyresta nationalpark - Stockholms egen urskog

Inte så promenadvänligt

Väl framme vid parkeringen ansluter, i enlighet med svenska nationalparkernas särskilda designprogram, en rullstolsramp. Dess 300 meter promenerar du i sandaler. Förmodligen fixar du även Björnbergsutsikten och Angsjökojan, den närmast liggande övernattningsstugan, i löparskor. Resten är äventyr.

Björnlandets vilda verklighet består av en skålformad sänka som omfamnar sjö och lite våtmark. Höjdskillnad mot omgivande skogsberg är cirka 200 meter.

Läs också Vandring i Sarek – Sveriges vildaste nationalpark

Nya besökare nöter tydliga stigar förvånansvärt snabbt. Promenadvänliga blir de dock aldrig. Som vandrare behöver du ställvis använda händerna för att ta dig uppför branterna och ett flitigt varierande underlag gör att stegen ofta aktivt måste bestämmas innan de medvetet balanseras.

Vandring Björnlandets nationalpark
Nationalparken har sex sammankopplade vandringsleder.

Den vågiga bergkullterrängen är besvärlig. Snitthastigheten ligger gärna under två kilometer i timmen – en detalj som vi vandrare gärna förbiser. Det är som om naturens vanlighet får oss att underskatta utmaningen. Svensk storskog bjuder på tuffa miljöer. Björnlandet är inget undantag. Bara så naturskönt.

Här går den rödgråa revsundsgraniten i dagen uppe på höjderna och fyller sluttningarna med näringsfattig morän. Tallen dominerar. Gran i fuktiga raviner innan de många och stora flyttblocken överraskar nedåt sjöstranden.

Spår av skogsbrand

Mjuka mossor sviktar stegen och vittnar om landskapets orördhet. Gräs och blåbär. Små myrar. Spridda lövträd intill vindvridna torrakor som överlevt skogsbränder och liknar skorstenar sedan kärnveden ruttnat och endast det kådimpregnerade skalet återstår. En av de döda tallarna bär spår av en skogsbrand som passerade år 1165. Sista stora branden skulle dra förbi 700 år senare. Om den händelsen vittnar ett stort antal brännmärkta tallar än i dag, liksom frånvaron av riktigt grova granar.

Vandringen stannar allt oftare inför dylika detaljer och låter upplevelsen förloras i en känsla av evighet som tystnaden förstärker. Minsta ljud färdas ostört över sjön. Från strand till annan.

Läs också Lista: Här är Sveriges bästa vandring

Ödslighet föder tålamod och perspektiv. Här har aldrig varit bebott, men väl passerat människor. En liten hällmålning uppe på Skallberget berättar om forntid. Gammeltallar visar spår av att barken skördats; i äldre samisk matkonst var tallens innerbark ett uppskattat och vitaminrikt kosttillskott.

Vandring Björnlandets nationalpark
Två övernattningsstugor finns, men tältning är också tillåten.

Skogssamer assimilerades med svensk bonde- och nybyggarkultur

När Carl von Linné drog på expedition genom denna landsända 1732 befolkades Åsele lappmark av skogssamer, vilka med tiden assimilerades med svensk bonde- och nybyggarkultur. Ensliga gårdar vid Häggsjön exemplifierar några kilometer väster om nationalparken.

Folket därifrån slog starr och fräken till hö ute på myrarna i dagens nationalpark. Förmodligen byggde man även en fördämning för att smältvattnet skulle översila myren och förbättra skörden. Antagligen deltog nybyggarna även i det tidiga 1900-talets avverkningar då de största och mest värdefulla träden plockades ut – den vanliga hyggesmetoden under Norrlands tidiga industrialisering.

Svaga spår av civilisation kräver medvetet sökande för att avslöjas. Den lågt stående höstsolen bländar varmt i samma sekund som vintern får fäste i bergets växande skugga. Vi har mycket medvetet valt vår vandringstid för att finna stämningsfullt gula löv och absolut inga mygg. Sommartid kan myggplågan vara förskräcklig, men rätt klädd kliver den vältränade vandraren runt Angsjöns höjder på en dag, och njuter av den monumentala tystnaden.

Finns här nån björn då?

Ja, i Björnlandet kan förekomma såväl björn som järv och lodjur. I Västerbottens län finns cirka 360 björnar (enligt Länsstyrelsens senaste inventering 2014). Stammen verkar öka i kustlandet men minska i bland annat Åsele kommun, där nationalparken ligger.

Björnlandets nationalpark
  • Ligger sydväst om Åsele i södra Lappland.
  • Inrättades 1991, utvidgades 2017 till att omfatta 16 kvadratkilometer.
  • Sex sammankopplade vandringsleder. Den kortaste tar en timme. Den tuffaste tar åtta.
  • Två sexbäddsstugor finns i parken: Angsjökojan (1,5 km från entrén) och Svärmorsstugan (6 relativt ansträngande kilometer från entrén).
  • Övernattningen är kostnadsfri och behöver inte bokas. Ved finns.
  • Vatten i sjöar och bäckar är humusfärgat men fullt drickbart. Dricksvatten finns även i kallkällan vid entré Angsjö.

Mer information om Björnlandet

Hitta på karta
Läs också

Läs också Vandra i Sverige: Turists 10 bästa låglandsleder

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF