Annons

Varför måste Gåsen stängas?

Filippa Lagerblad är en flitig besökare på Gåsen och undrar i en insändare om man på något sätt kan kompensera för att Gåsen försvinner i den uppgörelse man gjort med samebyarna. Hon får svar från STFs generalsekreterare Maria Ros Hjelm

Foto: STF

Hej!

Jag har läst insändarna i ”turist” nr 4 angående nedläggningen av Gåsen och artikeln om ”Fina stugturer i Vålådalsfjällen”. Stängning av Gåsen ger mycket färre möjligheter till rundturer som startar och slutar på samma ställe. Kvar blir just bara ”trekanten” och ”fyrkanten”. Kartan med alla leder, 4 stycken, som går över Gåsen som visas i artikeln är en skönmålning. Vanliga fjällturister tar sig inte 3 mil mellan stugor som det nu blir utan mellanlandning i Gåsen. Man kan dessutom ana att dessa leder inte kommer att finnas kvar och underhållas när de kommer att nyttjas så mycket mindre, speciellt vintertid. Jag undrar också över skälen till att Gåsen måste stängas? Det är ju vintertid som Gåsenstugorna har sitt allra största värde då det är väldigt få som kan ta sig tre mil på en dag alternativt övernatta på fjället. Att ha så långa etapper i ledsystemet medför också en risk att besökare hamnar i nödsituationer. Hur ser planerna för nya vindskydd och nödrum ut?

Att minska antalet sängplatser och stänga restaurangerna i flera fjällstationer kommer att minska antalet besökare och borde rimligen kompensera för att behålla Gåsenstugorna.

Slutsatsen är att Vålådalsfjällen blir väldigt mycket mer otillgängliga för fjällturisterna både avseende tidsåtgång, reselogistik och utbud av leder framför allt vintertid.

Slutligen en sista fråga eller snarare en önskan, finns det planer på att bygga en ny fjällstuga i lämpligt läge som skulle kunna kompensera för Gåsen? En stuga tex mellan Lunndörren och Ljungdalen skulle skapa nya möjligheter till rundturer.

Filippa Lagerblad, flitig besökare på Gåsen.

SVAR:

Hej Filippa

Vi är många som kommer att sakna Gåsen fjällstuga och den knutpunkt i ledsystemet som Gåsen utgör, men det är just den centrala placeringen som är ett av skälen till att det blev den stugan som får stänga. Genom att ta bort Gåsen som målpunkt mellan Vålådalen och Storulvån kan ett större sammanhängande område runt Bunnerfjällen fredas som kalvningsfjäll och skapa bestesro för renarna där. Det är ett särskilt viktigt kalvningsområde på vårvintern och tidpunkten för när vajorna tar sig upp mot Gåsen kan variera en hel del beroende på väder och betesförhållanden.

Alternativet till att stänga Gåsen fjällstuga hade annars varit att göra betydligt större förändringar på andra håll i Jämtlandsfjällen vilket hade minskat tillgängligheten för friluftslivet mycket mer. Det har till exempel förekommit önskan att vi skulle stänga Blåhammaren och Sylarna helt vilket hade beskurit det rörliga friluftslivet på ett mycket mer dramatiskt sätt.

Det är Naturvårdsverket och Länsstyrelsen som ansvarar för lederna och fjällsäkerheten i området. För att trygga säkerheten under vintern 2024 har Länsstyrelsen ordnat så att det ska finnas kvar ett mindre säkerhetsrum vid Gåsens fjällstuga. Detta är en övergångslösning för att Länsstyrelsen ska kunna säkerställa att information om förändringen har nått ut på bred front. Länsstyrelsen utvärderar efter vintern behovet av fortsatt öppethållande av tillfälligt säkerhetsrum för vintersäsongen 2024/2025.men de har redan pratat om det faktum att det redan finns flera vindskydd utmed lederna i området sannolikt gör att ett nödrum just vid platsen för Gåsen fjällstuga kanske inte behövs på lång sikt. STFs beslut att ta bort Gåsen som fjällstuga är en del av en helhetslösning och om dessa förändringar ska få önskad effekt, d v s leda till mindre störning, är det viktigt att inte nya målpunkter på platsen skapas som lockar dit fler besökare.

Det finns i nuläget inga planer från STFs sida på att bygga en ny fjällstuga i Jämtlandsfjällen. Men när det gäller byggnaderna som nu blir över vid Gåsens fjällstuga tittar vi på var de kan göra bäst nytta för föreningen. Alternativet är annars att riva dem helt vilket vore tråkigt, och det är även därför som det blev en bra lösning att Handölsdalens sameby kan ta över en mindre byggnad som renvaktarstuga.

Tack vare det nya markupplåtelseavtalet kan STF fortsätta tillgängliggöra västra Jämtlandsfjällen för såväl vandrare som skidåkare, utan att störa ut renskötseln. Så att även framtida generationer kan få njuta av områdets natur och kultur.

Om du vill läsa mer om bakgrunden till den nya markupplåtelseansökan kan du göra det här: https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/stfs-hallbarhetsarbete/markupplatelse-jamtland-harjedalen/

Maria Ros-Hjelm, Generalsekreterare, Svenska Turistföreningen

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF