Annons

Oförändrade villkor i ansökan om nytt arrende

Samma i öppettider, servicenivå och antal bäddar. STF ansöker nu om fortsatt arrende även för sina stugor i södra Härjedalen, men här med oförändrade villkor.

Rogenstugan ligger inom samebyn Ruvhten Sijtes betesmarker.
Foto: STF

Rogen- och Skedbrostugorna är de två STF-anläggningarna i Jämtlands-/Härjedalsfjällen där föreningen ännu inte har något långsiktigt arrendeavtal, så kallad markupplåtelse, med staten. De ingick inte i det större markupplåtelseavtal för majoriteten av områdets STF-stugor och fjällstationer, som länsstyrelsen Jämtland förnyade i december förra året. Förutsättningen för det avtalet var att STF kommit överens med berörda samebyar i området om att dra ner på serviceutbudet för att minska besökstrycket och därmed störningarna för renskötseln. En fjällstuga stängs, restauranger avvecklas, antalet bäddar minskar och öppettider kortas.

Rogen naturreservat utgör Härjedalens sydvästra hörn. Foto: STF

Ruvhten Sijtes heter samebyn på vars renbetsmarker i södra Härjedalen Rogen- och Skedbrostugorna ligger. Samebyn befinner sig i en problematisk situation eftersom den blivit av med tidigare betesmarker i både i Härjedalen och i Norge. Detta har lett till rättstvister och segdragna diskussioner med såväl länsstyrelsen och regeringskansliet som norska staten – en osäkerhet om framtiden som försvårat dialogen mellan samebyn och d STF.

Nu behöver föreningen emellertid besked om nytt avtal inför sommarsäsongen 2024 och framåt. Därför har STF i dagarna lämnat in en arrendeansökan till länsstyrelsen med oförändrade villkor och utan neddragningar. STF pekar på att situationen här inte kan jämföras med hur det ser ut längre norrut i länet, bland annat är besökstrycket till stugorna i Rogenområdet betydligt lägre än i västra Jämtlandsfjällen.

– Vi gör bedömningen att den verksamhet vi bedriver i det här området inte utgör någon avsevärd störning av renskötseln, vilket skiljer sig mot hur det varit i området runt exempelvis Jämtlandstriangeln, säger STF:s generalsekreterare Maria Ros Hjelm. Detta innebär inte att vi inte har förståelse för den utmanande situation Ruvhten Sijte befinner sig i gällande de betesmarker som de förlorat. Här ser vi dock att det krävs insatser från helt andra håll för att lösa situationen, framför allt från staten och berörda myndigheter.

En sådan lösning verkar dock kunna dröja, kanske flera år, och STF behöver besked för att kunna planera sin verksamhet, konstaterar Maria Ros Hjelm.

Läs också Avtalet för Jämtlandsfjällen är klart

– Med en sommarsäsong precis runt hörnet kan vi inte vänta med vår ansökan längre.

Läs också

Läs också STF söker tillfälligt arrende för stugorna i Rogen

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF