Annons

Avtalet för Jämtlandsfjällen är klart

Länsstyrelsen har godkänt STF:s ansökan om att förnya markarrendet i Jämtlands-Härjedalsfjällen. Därmed kan anläggningarna där öppnas som planerat.
– Det är glädjande, säger STFs VD Maria Ros Hjelm.

Renar i närheten av Gåsen, där en fjällstuga stängs 1 januari 2024
Foto: Oskar Karlin

Som Turist tidigare berättat, var en överenskommelse mellan samebyarna och STF en förutsättning för att föreningen skulle få fortsatt rätt att arrendera mark i Jämtlands-Härjedalsfjällen.

Den överenskommelse som presenterade i augusti låg till grund för ansökan som nu alltså godkänts av Länsstyrelsen Jämtland. Det betyder att STF kommer att kunna öppna sina anläggningar i Härjedalen och Jämtland som planerat i februari.

Enligt avtalet stängs fjällstugan Gåsen den 1 januari 2024, och servicen dras ner vid Blåhammarens fjällstation.  Konkret betyder det att restaurangen där stängs och att antalet bäddar blir färre. Där kommer finnas matbutik för självhushåll och bäddar även fortsättningsvis, liksom personal på plats.

Länsstyrelsen kommer att se till att det under vintern  finns ett mindre säkerhetsrum för fyra personer i Gåsenstugan, tills man kan vara säker på att alla som behöver har fått information om att den är stängd. Det är Naturvårdsverket som tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län ansvarar för lederna och fjällsäkerheten.  Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att ”det fortfarande (är) fullt möjligt att vandra och skida på befintliga leder i området”.

Avtalet innebär också att sommarsäsongen startar två veckor senare än normalt, för att störningen på renarna under kalvningen ska vara så liten som möjligt.

Läs också Riksstämman tar upp neddragningarna i Jämtland

Markupplåtelseavtalet i korthet:

  • Gåsen fjällstuga stängs den 1 januari 2024. Ett mindre säkerhetsrum/rastskydd hålls öppet av fjällsäkerhetsskäl till och med 19 april 2024.
  • Blåhammaren fjällstation: från och med 1 januari 2024 stängs restaurangen, antalet bäddar minskas ned till totalt 30 (motsvarar en halvering). Självhushåll, butik med enklare matvaror.
  • På Sylarnas fjällstation minskas antalet bäddar till totalt 100 och senast 2028 stänger restaurangen. Självhushåll och butik finns kvar.
  • Helags fjällstation stänger restaurangen senast 2028. Självhushåll och butik finns kvar.
  • Vintersäsongen avslutas för fjällstugor och stationer i samband med att skoterförbudet träder i kraft i slutet av april (för närvarande 19 april). Anläggningarna öppnar sommartid först den 1 juli, undantaget Sylarna som öppnar den 15 juli.

Det nya arrendeavtalet gäller från 1 januari 2024 till 31 december 2028. Upplåtelsen omfattar fjällstationerna Blåhammaren, Sylarna och Helags, men inte Storulvån där STF äger marken, samt fjällstugorna Vålåstugan, Stensdalen, Anaris, Lunndörren och Fältjägaren.

Länsstyrelsen ha också godkänt den tillfälliga ansökan om arrende för Rogen-  och Skedbrostugorna i södra Härjedalen. Det avtalet sträcker sig till och med april 2024.

– Dialogen med Ruvhten sijte, den sameby som har sitt renbete i Rogenområdet, fortsätter. De befinner sig i en ytterst utsatt situation där de blivit av med bete både i Norge och på marker i Härjedalen och beläggs dessutom med vite varje gång deras renar går över i de tidigare betesmarkerna, säger Maria Ros Hjelm, VD och generalsekreterare på STF.

Hur den långsiktiga ansökan för södra Härjedalen kommer att utformas är inte klart.

Läs också Oförändrade villkor när STF söker ny markupplåtelse

Läs också

Läs också Stämman står bakom styrelsen i Jämtlandsfrågan

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF