Annons

STF söker tillfälligt arrende för stugorna i Rogen

STF har ansökt till länsstyrelsen om nytt markarrende i Jämtlands-/Härjedalsfjällen. För Rogenområdets två fjällstugor gäller ansökan bara vintern 2024, eftersom överenskommelsen med berörd sameby inte är klar.

Avtalet för STFs anläggnignar i fjällen är klart.
Foto: Åke Winkvist

I höstas kom STF överens med tre av totalt fyra samebyar i Jämtlands- och Härjedalsfjällen, om att dra ner på verksamheten i området för att minska turismens påverkan på renskötseln. En överenskommelse var kravet från Länsstyrelsen för att förlänga det avtal som ger STF rätt att disponera statligt ägd mark för sina anläggningar – mark där också samebyarna utnyttjar sin lagstadgade rätt att hålla renar.

Nu har ansökan om nytt arrendeavtal lämnats in till länsstyrelsen i Jämtlands län för föreningens anläggningar i Jämtland och större delen av Härjedalen. För fjällstugorna Skedbro och Rogen, i Rogens naturreservat i södra Härjedalen, har STF ansökt om ett tillfälligt arrendeavtal med oförändrade villkor som enbart gäller vintersäsongen 2024. I det området har länets fjärde sameby Ruvhten sijte sitt renbete och där har ännu ingen överenskommelse gjorts. Här är fler parter än STF inblandade i samebyns förutsättningar för att bedriva renskötsel och en mångårig konflikt kring betesmarker pågår.

Ruvhten sijtes renar har av hävd betat både på den norska och svenska sidan av gränsen. I dag får renarna varken beta i Norge eller på mark som samebyn tidigare arrenderat av privata markägare i Härjedalen. Samebyn har varit inblandade i rättsliga tvister med både markägare och svenska staten, men konflikten är ännu inte löst. STF har därför valt att avvakta med att ansöka om ett permanent nytt arrendeavtal för de två berörda fjällstugorna i området. I den överenskommelse som STF slutit med samebyarna längre norrut ingår kortade öppettider för stugorna. Men i nuläget är alltså inga förändringar planerade för stugorna i Rogenområdet.

Det nu gällande arrendeavtalet går ut vid årsskiftet. Länsstyrelsen har ännu inte återkommit med beslut om STF:s två ansökningar.

Så minskar STF:s verksamhet och service i Jämtlands-/Härjedalsfjällen

Här kan du läsa mer om samebyn Ruvhten sijtes mångåriga konflikt om renbetet

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF