Annons

Regeringen avvisar överklagande om Jämtlandsfjällen

Överklagandena mot STFs överenskommelse i Jämtland-Härjedalsfjällen avvisas av regeringen. Därmed fortsätter STF sitt arbete som planerat.

Sedan STF och samebyarna Handölsdalen, Tåssåsen och Mittådalen kom överens om att dra ner på verksamheten i Jämtland-Härjedalsfjällen sista augusti i fjol,  kunde länsstyrelsen godkänna STFs markarrende där i december förra året.

Avtalet överklagades därefter av bland annat Svenska Fjällräddarnas Riksorganisation som menade att stängningen av Gåsen skulle kunna äventyra fjällsäkerheten.

På dagens regeringssammanträde avvisades det överklagandet, tillsammans med två andra överklaganden som gällde hela avtalet.

Maria Ros Hjelm – STF:s generalsekreterare

Det innebär att inget förändras i STFs  avtal med Länsstyrelsen.

– Inom STF har vi under vintern jobbat på enligt det beslut som Länsstyrelsen fattade i december och nu har vi fått bekräftat att den vägen ligger fast, kommenterar STFs generalsekreterare Maria Ros Hjelm.

De STF-anläggningar som berörs är fjällstationerna Blåhammaren, Sylarna och Helags och fjällstugorna Gåsen, Stensdalen, Lunndörren, Vålåstugan, och Fältjägaren.

Fotnot: För området i Ruvhten Sijte sameby finns ännu ingen överenskommelse. Där har STF fått dispens för sin verksamhet under vintersäsongen.