Annons

Fjällräddningen överklagar beslutet om Gåsen

Länsstyrelsen i Jämtlands beslut om marköverlåtelsen till STF har överklagats. Det är Fjällräddningen som menar att Gåsens övernattningsstuga är så viktig för fjällsäkerheten att den bör vara kvar.

Foto: STF

Den 12 december var avtalet mellan Länsstyrelsen och STF klart, vilket Turist tidigare rapporterat. Därmed fick STF fortsätta arrendera mark i renbetesland i Jämtland och Härjedalen, i enlighet med den överenskommelse som samebyarna och STF slutit.

I den överenskommelsen ingick bland annat att övernattningsstugorna i Gåsen skulle stängas. Och det är alltså den delen av beslutet som nu har överklagats till regeringen.

– Vår farhåga beror på att man inte gjort någon risk-, konsekvens-, eller olycksanalys av det här beslutet, säger Rickard Svedjesten, ordförande i Svenska Fjällräddares rikssorganisationen.

Han påminner om att Gåsen en gång byggdes just för att främja fjällsäkerheten.

I sitt beslut skriver länsstyrelsen om fjällsäkerheten och att man därför behåller ett säkerhetsrum på Gåsen. Dessutom ska man informera längs lederna om att Gåsen är stängd. Räcker inte det?

– Länsstyrelsens analys räcker inte. Det kommer att fortsätta att komma folk och gå där. Vi tror inte att vinterturismen kommer att minska. Beslutet är som om man tog bort en räddningsbåt i skärgården. Stugorna och stugvärdarna i Gåsen är så oerhört viktiga för fjällsäkerheten.

Men överenskommelsen med samebyarna är ju redan klar och påskriven. Man kan ju inte tvinga någon att driva en stuga i fjällen?

– Beslutet har gått för fort och kan föra med sig stora risker för de som vill vandra i fjällen. Dagens vandrare är inte lika förberedda som de var förr. Man skulle till exempel ha kunnat börja med att sätta upp skyltar, därefter sett vilka effekter det fick. Vi vänder oss framförallt mot hastigheten i beslutet. Det är statens mark, det är därför vi överklagar, säger Rickard Svedjesten.

För STF:s del betyder överklagandet ingen omedelbar förändring, utan man öppnar verksamheten i februari, enligt den plan som finns efter Länsstyrelsens beslut.

– Just nu fokuserar vi på att öppna upp för en vintersäsong och hälsa gäster välkomna till Jämtlandsfjällen i vinter. Länsstyrelsens beslut gäller till dess att högre instans eventuellt fattar ett annat beslut. Ett beslut från regeringens sida kan dröja och vi får därför lov att hantera en eventuell förändring av beslutet när det i så fall kommer, säger STF:s generalsekreterare Maria Ros Hjelm.

Fjällräddningen oroar sig över fjällsäkerheten om Gåsenstugorna stängs, hur ser STF på den invändningen?

– Fjällsäkerhet är oerhört viktigt för STF och vi har i många år tagit ett stort ansvar i fjällsäkerhetsfrågor. Det avser vi att göra även i fortsättningen, men när det gäller fjällsäkerhetssituationen kring Gåsen måste berörda myndigheter ta ansvar för att göra den analysen och behovet av eventuella åtgärder. För vintersäsongen 2024 kommer länsstyrelsen att inrätta ett tillfälligt nödrum i en av STFs stugor vid Gåsen och vi diskuterar just nu den rent praktiska hanteringen av detta, säger Maria Ros Hjelm.

Fotnot: Överklagandet avvisades den 15 februari. 

Överklagandet i sin helhet:

SVEFRO – Sveriges Fjällräddares Riksorganisation överklagar Länsstyrelsens beslut om stängning och rivning av STFs övernattningsstugor på Gåsen i Jämtlandsfjällen.

Gåsens övernattningsstugor är viktiga för fjällsäkerheten och ett nav för fjälleder i ett område som i Miljöbalken utpekats med riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Vi vill ha en fortsatt drift på Gåsens fjällstugor. För det första för friluftslivet, för det andra när fjällräddningen ska ut och rädda på fjället kunna upprätta baser samt kunna övernatta och taga skydd. Vi önskar ytterligare tid för att utveckla våra synpunkter och skälen till vår överklagan. SVEFRO tycker Länsstyrelsens beslut är helt felaktigt.

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF