Annons

Isälvsleden är en favorit i norr

Norrland har få leder utanför fjällen. Temat är ofta hembygdshistoria. Men bland de naturguidande finns fynd.

Sundkammen är en flera fina sträckor. Foto: Gunnar Anderssson.

Slingrande åsar: Sextio kilometer mellan Vindeln, Hällnäs och Åmsele. De två första byarna når du med tåg. Den senare med buss. Camping och livsmedelsbutik i var ända. Fem vindskydd och en öppen övernattningsstuga utmed leden. Fyra dagar i trivseltempo. Tre för vandrare som vill prestera. 

Börja i söder. Världen blir vackrare med solen i ryggen och inled gärna med en bonustur längs ringleden utmed Vindelälvens dånande forsar med nipor, raviner och terrasser.

Fortsätt i kraftig kuperad skogsbrukstaiga till Hjukenåsarna i Hällnäs, där djupa åsgravar saknar skog i bottnarna beroende på att de samlar kall luft om sommaren. Därefter längs Hjuksån mot en komplex mosaik av sanddyner, rullstensåsar och dödisgropar. Allt samman format av den tillbakadragande inlandsisens smältvattensfloder för 9000 år sedan och med den märkvärdigt långsmala Sundkammen som avslutande kröning. Du följer en brant åsrygg, tre kilometer rätt ut i sjön Åmträsket. Vid åsens ände finns roddbåt att låna. Ytterligare en roddbåt väntar på andra sidan av sundet, varför du måste ro den korta sträckan tre gånger för att en båt ska bli kvar på var strand.

Annars bjuder Isälvsleden på tämligen torrskodd vandring, som om Västerbottens alla blötmyrar förpassats till landskapets andra delar. Likt de flesta svenska låglandsleder terrängmarkeras Isälvsleden med orange färg, men du stöter även på röda ledkryss som till fjälls, vilket brukar förvilla utsocknes besökare. Dessa markerar snöskoterleder. Samma gäller för skyltar som visar riktning mot misstänkt avlägsna platser. •

Läs också Välj rätt tält och plats

För kartor och info, sök mer info på Isälvsledens egen hemsida (ingen direktlänk pga ej säker sida), eller på STF:s sida för Isälvsleden.