Annons

"Vi hade kanske inte full överblick i alla detaljer"

När socialminister Jakob Forssmed mötte STF:s GS Maria Ros Hjelm nyligen diskuterades bland annat nedskärningarna i naturvårdsbudgeten och ett planerat så kallat fritidskort för ungdomar.

Maria Ros Hjelm, GS på STF, och Jakob Forssmed, socialminister, på möte vid Af Chapman.
Foto: Helena Giertta

Socialminister Jakob Forssmed är en varm förespråkare för friluftsliv och har i flera sammanhang lyft dess betydelse. Som ansvarig för folkhälsan ser han friluftsliv som en viktig del i att stärka folkhälsan i Sverige. Vid ett möte med STF:s generalsekreterare Maria Ros Hjelm i mitten av augusti kommenterade han bland annat konsekvenserna av nedskärningen av årets naturvårdsbudget. De minskade resurserna, bland annat för naturvård och skötsel, har lett till konkreta försämringar i nationalparker och andra skyddade naturområden.  Länsstyrelser landet runt larmar om att pengarna inte räcker till för att underhålla vandringsleder, laga trasiga rastskydd, tömma dass och skydda omtåliga miljöer mot slitage, vilket Turist.se rapporterat om tidigare.

− Regeringens första budget gick fort och vi hade kanske inte full överblick över alla detaljer, konstaterar Jakob Forsmed.

Socialminister Jakob Forssmed vid STF:s vandrarhem Af Chapman. Foto: Helena Giertta

Men det innebär i sig inga löften för att naturvårdsbudgen kommer stärkas under 2024.

− Vi återkommer med besked om detta senare. Det finns många angelägna saker i budgeten.

Träffen ägde rum vid  STF:s vandrarhem på Skeppsholmen i Stockholm. I gräset hade STF:s hållbarhetschef Daniel Skog satt igång stormköket och bjöd på havregrynspaj och nyplockade blåbär.

Just innan Turist får delta i mötet har Maria Ros Hjelm beskrivit läget i förhandlingarna i markfrågan i Jämtland och Härjedalen. Där STF:s diskuterar med samebyarna i området om upplåtelse av renbetesmarker kring fjällstationer och STF-stugor, och vad föreningen kan göra för att minska turismens störningar för renskötseln.

− Det är en komplicerat situation med motstående legitima intressen, menar Jakob Forssmed. Att kunna vandra i fjällen är otroligt angeläget för många svenskar men också möjligheten att bedriva renskötsel. Vi får se om det är något som vi i regeringen behöver förändra.

Skulle STF vilja ha en statlig inblandning i förhandlingarna med samebyarna, Maria Ros Hjelm?

– Ärligt talat kan jag inte ge ett svar på det. Det är framförallt med dialog vi kan komma framåt tror jag. Vi har olika intressen, men det kanske inte är lagar och förordningar som behövs. Det bästa är att lösa våra motstående intressen i dialog med varandra. Vi har tidigare inte lyssnat tillräckligt på våra grannar i fjällen. Vi får klampa på mindre och lyssna mer framöver, menar Maria Ros Hjelm.

Men avtalet, där STF får disponera statligt ägd mark i fjället, går ut till årskiftet?

− Absolut, vi har en deadline nu, men dialogen måste fortsätta även efter det, säger Maria Ros Hjelm.

Jakob Forssmed berättade också om en kommande satsning som regeringen vill göra på fritidssysselsättning för barn och unga, där även friluftsliv ska ingå. Med ett ”fritidskort” ska alla unga få en digital peng som ska gå till ledarledda fritidsaktiviteter. Summan är tänkt att vara i storleksordningen 500 kronor per år, men för barn i utsatta områden kan den eventuell bli högre.

− För många barn och unga kan deltagaravgifter vara ett problem. Pengarna kan inte användas till något annat, och om de inte används så brinner de inne. Jag tror att det kommer spela en stor roll även för friluftslivet, säger Jakob Forssmed.

Fullriggaren Af Chapman är en del av STF:s vandrarhem på Skeppsholmen i Stockholm. Foto: Helena Giertta
Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF