Annons

Nya Lapplandsleden länkar samman fjällen

Nu blir det vandringsled genom hela Lapplandsfjällen. Med en 19 mil lång led söderut från Hemavan till Borgafjäll ska Kungsleden få en förlängning söderut.

Mellan Borgafjället och Slipsiken. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Med en ny 19 mil lång statlig led i Västerbottenfjällen ska sträckan mellan Hemavan i norr, via Klimpfjäll, och Borgafjäll i söder bindas ihop. I Hemavan kommer den nya leden att ansluta till Kungsleden, som har sin södra start-/slutpunkt där och går upp till Abisko i norr. I praktiken får därmed den 43 mil långa Kungsleden en rejäl och inofficiell förlängning söderut och en sammanlagd sträckning genom hela Lapplandsfjällen. Något namn på den nya leden finns ännu inte.  Kanske kan ”Lapplandsleden” vara ett tänkbart namn för hela sträckningen ihop med Kungsleden.  (Så blev det inte riktigt. Namnet  Lapplandsleden kom istället att ges till just denna nya ledsträcka. Uppdaterat oktober 2020.) 

– Nu blir den här delen av fjällen mer tillgänglig för besökare. Ledens sträckning bjuder på fina dalgångar, storslagna vyer och fyra övernattningsstugor. Leden förväntas även underlätta för renskötseln eftersom vandring och skidåkning i området blir mer förutsägbart, säger Björn Jonsson på Länsstyrelsen Västerbotten.

Hälften av sträckan består av redan befintliga leder som genom fyra nya sträckor ska kopplas samman till totalt 190 kilometer vandrings- och skidled. Invigning beräknas till 2021.  Kostnaden för leden beräknas till 4,3 miljoner kronor.

De fyra obemannade övernattningsstugorna: Arevattnet, Åtnikstugan, Tjåkkelestugan och Slipsikstugan förvaltas av Länsstyrelsen Västerbotten. Av fjällsäkerhetsskäl bygger Länsstyrelsen även två nya rastskydd, enklare byggnader med kamin där fjällbesökare kan söka skydd om vädret blir dåligt. Även broar och spänger kommer att byggas. Leden markeras med röda träkryss (vinterledsmarkering) och orange färg (sommarledsmarkering).

Läs också Vinterguide: Här är fjällens bästa turområden

Övergripande ansvaret för de statliga fjällederna har Naturvårdsverket.  Mer information om ledsträckning och stugor finns på länsstyrelsens hemsida

Här finns även en film om nya Lapplandsleden.

Tjåkkelestugan norr om Klimpfjäll är en av Länsstyrelsens fyra stugor längs leden. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten.