Annons

"Kollektivtrafiken blir årets stora fråga"

2023 var ett händelserikt år för STF. I år kommer mycket att handla om kollektivtrafiken, om STF:s generalsekreterare Maria Ros Hjelm får rätt.

Generalsekreterare och VD Maria Ros Hjelm skriver på det så kallade Kebnekaiseprotokollet.
Foto: Helena Giertta

På frågan om vad som var det värsta för STF 2023, kommer svaret utan tvekan:

– När pumphuset vid Kebnekaise fjällstation spolades bort. Telefonsamtalet jag fick på torsdagskvällen före midsommar 2023 kommer jag aldrig glömma. Det kom extrema vattenmassor från fjällen. Det påminde om avslutningen av vintersäsongen då det också forsade vatten och gäster kunde inte ta sig tillbaka på skidor. Det var bara vatten överallt. Sen kom vinterkräksjukan på det, i månadsskiftet juli-augusti.

– Kräksjuka i liten skala hanterar vi i princip varje säsong i fjällen, men allt sammantaget skapade en enorm medial uppmärksamhet.

I samband med kräksjukeutbrottet diskuterades om fjällstationen skulle stängas helt för att begränsa fortsatt smittspridning.

– Men vi måste ju också väga in att om vi inte hade öppet skulle alla som var på berget tvingas uträtta sina behov i naturen, vilket hade kunnat få helt andra konsekvenser.

Till slut stängdes verksamheten i fyra dagar för sanering.

Det var många som frågade hur detta skulle drabba STF ekonomiskt. Hur blev det?

– Enskilt, ja, men inte på helåret och sett till alla delar av verksamheten. Vi har blivit bra på att anpassa oss, pandemin lärde oss det, säger Maria Ros Hjelm som också påpekar att Kebnekaise var i centrum också för en av årets mest positiva händelser för STF.

– Klimattoppmötet som vi arrangerade på fjällstationen. Där träffades friluftslivet, transportföretag, forskare och politiker och det skapade något nytt, en kraft. På den platsen går det inte heller att värja sig från klimatförändringarna, man kan nästan se från stationen hur glaciärerna smälter.

Nu är nätverket av friluftsorganisationer i gång och jobbar vidare för att hitta klimatsmarta sätt att resa.

Vad har hänt konkret?

– Det kommer ta tid, vi måste ha tålamod, men det pågår mycket arbete i nätverket.

Men finns det tid?

– Det handlar om att förändra beteenden, det görs inte i en handvändning.  Vi har inte tid att sitta och fundera, inte tid att inte göra något, men hur mycket tid det finns för klimatet, det får andra svara på.

STF ska enligt beslut på stämman 2022 vara drivande i den hållbara omställningen av turism och friluftsliv, göra skillnad för fler oftare och tillgängliggöra hela Sverige året om. När STF den sista augusti slöt sin överenskommelse med samebyarna i Jämtlandsfjällen, var det många som ansåg att föreningen svek sitt uppdrag att tillgängliggöra hela Sverige. Men Maria Ros Hjelm menar att den handlar om att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar turism, alltså ett av de andra målen.

– Överenskommelsen är också bland det viktigaste vi gjorde förra året. Det är även den händelse som fick flest människor att reagera. Många blev arga, även om vi också fått mycket positiv respons. Vi har gjort ett skifte i hur vi ska arbeta och det väcker starka reaktioner. Genom förändringarna i Jämtlandsfjällen minskar vi påverkan på renskötseln och därmed kan vi fortsätta vara på plats med våra anläggningar.

– Man måste också komma ihåg att STF inte bara är en fjällorganisation. Det är många som älskar fjällen, men även de som inte tar sig till fjällen ska kunna ta del av friluftslivet. Vi ska finnas i hela landet, året om. Om vi sprider turismen så kan besöksnäringen bli en positiv motor för att få hela landet att leva, menar Maria Ros Hjelm.

Hon nämner arbetet med Signaturleder, det vill säga vandringsleder landet runt som fått föreningens kvalitetsstämpel. I samarbete med organisationen Pilgrim Sverige har man också börjat undersöka möjligheterna till fler boenden kring pilgrimslederna. På försök startades också initiativet Nybörjarturer förra året.

– Det är något så fint när människor med kunskap delar med sig av den till de som inte kan, men som vill lära sig. De som är ovana vid naturen får stöttning. Vi redan naturfrälsta behöver fler som vill vara med och ta hand om naturen.

Under 2024 kommer mycket handla om kollektivtrafiken spår Maria Ros Hjelm.

– Vi kommer uppvakta Trafikverket och påminna om persontrafiken. Malmbanan ska renoveras och då är det viktigt att inte bara godstågen prioriteras. Allt fler vill åka kollektivt, och flyg är inte ett alternativ för många. Vi ska arbeta för att tåg ska komma i tid, gå att boka i förväg och när det rustas på banan ska resenärer kunna hitta ersättningsresor.

Blir det ett lugnare år 2024 än 2023?

– Det vet man aldrig. Någon kris blir det säkert någonstans, men då är jag trygg med att organisationen står stabil. Ekonomin är i balans och vi fortsätter att rusta våra boenden.